Jaka jest funkcja tętnic wieńcowych?

Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

Wiele słyszeliśmy o sercu, ale niewielu z nas wie, jak funkcjonują tętnice wieńcowe.

Krew przepływa przez tętnice serca za pośrednictwem tętnic wieńcowych. Tętnice wieńcowe dostarczają natlenioną krew do komórek mięśnia sercowego. Dzięki temu serce jest silniejsze, a mięśnie funkcjonują prawidłowo.

Istnieją trzy tętnice wieńcowe – prawa, lewa i okalająca. Tętnice te doprowadzają natlenioną krew do komórek mięśnia sercowego i dostarczają ją do pozostałych części ciała.

Tętnice wieńcowe są przymocowane do ścian serca. W tętnicach wieńcowych znajdują się dwa otwory. Nazywane są one ostium. Znajdują się one w pobliżu koniuszka serca i są usytuowane po lewej stronie serca.

Tętnice wieńcowe są bardzo cienkie i mają średnicę zaledwie 1/3 milimetra. Rozgałęziają się one na mniejsze tętnice, a następnie na naczynia włosowate i żyły. Żyły wieńcowe prowadzą do lewego i prawego przedsionka serca.

Prowadzą także do lewej i prawej komory serca. Lewa komora jest dużą komorą serca. Otrzymuje ona natlenowaną krew z tętnic wieńcowych. Prawa komora jest mniejszą komorą serca. Pompuje ona natlenioną krew do płuc.

Nazwa tętnic wieńcowych pochodzi od imienia rzymskiego boga zdrowia, Apolla. Nazwa tętnicy okalającej pochodzi od imienia bogini księżyca Diany. Nazwa prawej tętnicy wieńcowej pochodzi od imienia boga grzmotów, Jowisza.

Wnioski:

Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się dla Ciebie przydatny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tętnic wieńcowych, możesz udać się do lekarza i poprosić o wyjaśnienie.