Drogi oddechowe to narządy, którymi powietrze dostaje się i wydostaje z płuc. Dzielimy je na część górną i dolną. Granica pomiędzy nimi przebiega na wysokości mostka. Jakie narządy tworzą drogi oddechowe? Jakie rodzaje infekcji ich dotyczą i czym się one objawiają? Górne drogi oddechowe Górne drogi oddechowe to jama nosowa i gardło, do dolnych należą […]